Deling av bilder på internett – her er reglene

Sosialemedia bildedeling 550 min

Sosialemedia bildedeling 300t minSelv om det både er enkelt og gratis å publisere og dele bilder på sosiale media og andre internettsider må alle forholde seg til lover og regler som regulerer slik publisering. Det dreier seg om å beskytte privatlivet (personopplysningsloven) og rettigheter (åndsverkloven). I takt med utviklingen innen bruken av internett dukker det stadig oftere opp tilfeller hvor bilder er delt uten samtykke, for eksempel Nora Mørk saken.

Bilder tatt i ulike situasjoner

Bilder som er tatt i situasjoner hvor det ikke er enkeltpersoner på bildene som er hovedmotivet, for eksempel et bilde av en gate med masse folk, kan du publisere som du vil forutsatt at visse kriterier er oppfylt:

  • Personene på bildet skal ikke være hovedmotivet
  • Bildet skal ikke være krenkende for personene på bildet
  • Situasjonen skal ikke være krenkende, for eksempel fra en svømmehall eller badestrand

Det kan være problematisk å vite hvor grensene går i slike tilfeller. Det er viktig at bildet ikke fremstår som et bilde av en person men av en situasjon. Er du i tvil må du be den eller de som er avbildet om tillatelse. Er personen det gjelder en kjent person som mange kjenner utseendet til vil handlingsrommet være mindre enn for det offentlige ukjente personer.

Når en eller flere personer er hovedmotivet

Dette kalles portrettbilder og reglene for publisering er strenge. Utgangspunktet er at den avbildede skal gi samtykke i distribusjon av bildene.

Sosialemedia bildedeling 300 min

I løpet av sekunder kan du spre et bilde over hele verden. Fascinerende, men det er strenge lover og regler du skal forholde deg til.

Dette gjelder så lenge personen lever og femten år etter dennes død. Du må få samtykke fra alle avbildede personer før publiseringen uansett på hvilken måte og i hvilket media publiseringen skal skje. Dette gjelder også publisering i lukkede sammenhenger, for eksempel en Facebookgruppe eller en lukket blogg.

Strenge regler for bilder av barn og unge

Er barn avbildet skal de foresatte gi tillatelse til publisering av bildene. Her syndes det mye. Er dere for eksempel på en klassetur i regi av skolen, eller på et arrangement i barnehagen og tar bilder av barna i ulike situasjoner er det ikke bare å spre dette fritt på internett. Foresatte fra alle barna skal gi sitt samtykke.

Dette er ofte et litt problematisk område. Det er for eksempel mulig å trekke tilbake gitte samtykker i ettertid, det gjør bildepubliseringen komplisert.

Hva gjør du om noen publiserer bilder av deg uten samtykke?

Her må det skilles på svært alvorlige og mer moderate tilfeller. Er det publisert bilder som er så krenkende at de må fjernes raskt og samtidig kvalifiserer til politianmeldelse bør du først ta en skjermdump som viser publiseringen av bildet  (Print screen) og lagre dette. Da har du bevismateriale. Deretter kontakter du Politiet som hjelper deg videre.

I mer normale tilfeller bør du først ta kontakt med de som har publisert bildet og be de fjerne dette. Går ikke dette kontakter du nettstedet hvor bildene er publisert. Disse er det ikke alltid så enkelt å få tak i, spesielt om det dreier seg om utenlandske nettsider/tjenester.

Kommer du ikke gjennom til de rette personene kan du ta kontakt med Datatilsynet. Det kan hjelpe i alvorlige tilfeller. Uansett vil du få gode råd om hva du skal gjøre videre.

Nettsiden slettmeg.no har også mye nyttig informasjon.

SB