Solenergi i medvind

Energi solcelle 550 min

Energi solcelle 300t minDet foregår en stille revolusjon innen solenergi og stadig mer avansert og smart teknologi gjør solenergien stadig mer konkurransedyktig i forholdet investeringskostnad/energiutvinning. Det stilles store forventninger til solen som energikilde fremover.

Ny teknologi – nye muligheter

Solen produserer enormt med energi og bare en liten del av denne ville vært nok til å dekke hele jordens behov for strøm. Kjerneutfordringen er å fange opp alle denne energien uten at det koster for mye. Solcellene er kjernen i den eksisterende teknologien for å fange solstråler. En solcelle i dag er betydelig mer effektiv enn den var bare for noen få år siden.

De klassiske solcellepanelene dominerer fortsatt. I flere søreuropeiske land foregår det en storstilt utbygging av solcelleparker. I fremtiden til solcellene kunne integreres i andre materialer slik at man kan utnytte synergier. Et eksempel er å hente solstråler gjennom veinettet. Potensialet er stort.

Fallende produksjonskostnader

Et problem med solenergi har alltid vært produksjonskostnaden. Solcellepanelene koster mye i forhold til mengden strøm som utvinnes. I Norge har det derfor kun vært aktuelt med solcellepaneler på hytten hvor det viktigste er tilgang til strøm, ikke til billig strøm.

Energi solcelle 300 min

Solenergi har et enormt potensiale og utviklingen av avanserte solceller gjør det mulig å hente ut store mengder energi fra solstrålene.

Produksjonskostnadene faller nå som følge av ny teknologi samt større produksjonsvolum av solceller. På 40 år har produksjonskostnaden falt med 90%, og den fortsetter å falle.  Det forventes på sikt et ytterligere fall på 70-80% fra dagens nivå. Dette åpner for nye bruksmuligheter og ikke minst nye investeringsmuligheter. Å investere i solcelleparker er i dag et reelt investeringsalternativ mange steder i Europa.

Hånd i hånd med lagringsmulighetene

For å kunne utnytte potensialet i solcelleenergien er det avgjørende med effektive lagringskapasitet. Det er borkastet om strømmen som genereres i løpet av dagen ikke er tilgjengelig resten av døgnet. Siden mengden sol også varierer fra dag til dag vil solrike dager veie opp for dager uten sol. For å få myke overganger og god effektivitet må strømmen lagres slik at forbruket kan spres over et tidsrom uavhengig av om solen skinner eller ikke.

Ny og avansert batteriteknologi vil derfor støtte utviklingen av solcellebruken. Her er det en revolusjon på gang. I elbil-sammenheng venter man på faststoffbatteriene som fullstendig vil overgå litiumbatteriene. Man snakker om en ladetid på et bilbatteri på ett minutt.

Solenergi vil vi nok høre stadig mer om fremover.

SB

You may also like...