Helse og bioteknologi

Nanoteknologi

Hva er Nanoteknologi ?

Hva er Nanoteknologi og hvordan kan det brukes? Nanoteknologi er en gren av vitenskapen som handler om å manipulere materialer på atomær og molekylær skala. Dette gjøres ved å bruke kontrollerte prosesser for å skape nye materialer, strukturer, komponenter og systemer som har unike egenskaper og funksjoner. Nanoteknologi kan brukes...

Bioteknologi biokjemi

Hva er egentlig bioteknologi ?

Hva er bioteknologi og hvordan brukes det? Bioteknologi er en samlebetegnelse for teknologier som bruker biologiske systemer, levende organismer eller deler av disse, for å utvikle eller produsere produkter og tjenester. Bioteknologi brukes til å utforske, utvikle og produsere produkter som medisiner, kosmetikk, industrielle enzymer, fôr og landbruksprodukter. Det brukes...