Mer effektiv læring ved hjelp av 3D-teknologi ?

Mobildata vr brille300 min
VR og AR teknologi åpner også for utrolige opplevelser og underholdning. Kanskje du snart kan delta på landgangen i Normandie?

Hvis du i løpet av det siste halvåret har sett barn sjangle jublende rundt utenfor skolen, midt i skoletiden og iført nokså framtunge briller, er forklaringen enkel.

De har vært med på et forskningsprosjekt om bruk av ny teknologi i grunnskolen.

Sjanglingen skyldes de uvanlige brillene, gledesutbruddene er et resultat av at modeller og byggverk barna selv har laget på data, plutselig har kommet til syne i den virkelige verden.

– De har vært med på å teste ut ny teknologi som kan bli gode supplement til dagens læringsverktøy. 3D-modellering og AR-briller skapte stor entusiasme, nye veier til læring og samarbeid på tvers av de vanlige konstellasjonene i klasserommet. Dessuten fikk elever som vanligvis befinner seg i bakgrunnen, mulighet til å skinne og dele av sin ekspertise, sier Paolo Haaland Scarbocci.

Les hele artikkelen på forskning.no

You may also like...