Teknologihverdag Blogg

Nanoteknologi

Hva er Nanoteknologi ?

Hva er Nanoteknologi og hvordan kan det brukes? Nanoteknologi er en gren av vitenskapen som handler om å manipulere materialer på atomær og molekylær skala. Dette gjøres ved å bruke kontrollerte prosesser for å skape nye materialer, strukturer, komponenter og systemer som har unike egenskaper og funksjoner. Nanoteknologi kan brukes...

Kvanteteknologi

Hva menes med Kvanteteknologi ?

Hva er kvanteteknologi og hvordan kan det brukes? Kvanteteknologi er en ny og revolusjonerende teknologi som bruker kvantemekanikk for å løse komplekse problemer. Dette gjøres ved å utnytte kvantefenomener som superposisjon og entanglement for å skape nye typer datamaskiner og algoritmer. Kvanteteknologi kan brukes til å løse problemer som ikke...

Robotisering

Robotisering : Hvordan benyttes roboter i samfunnet idag ?

Hvordan kan roboter hjelpe oss med å løse komplekse problemer? Roboter kan hjelpe oss med å løse komplekse problemer ved å utføre oppgaver som er for komplekse eller tidskrevende for mennesker. Roboter kan utføre oppgaver som krever presisjon og nøyaktighet, og de kan også utføre oppgaver som krever repeterende bevegelser....

Smarthus hva er det

Hva er et smarthus ?

Hva er et smarthus og hvordan kan det hjelpe deg å spare energi? Et smarthus er et hjem som er utstyrt med teknologi som gjør det mulig å styre og overvåke energiforbruket. Dette gjøres ved å koble enheter som lys, klimaanlegg, vannvarmer og andre elektriske apparater til et nettverk som...

Bioteknologi biokjemi

Hva er egentlig bioteknologi ?

Hva er bioteknologi og hvordan brukes det? Bioteknologi er en samlebetegnelse for teknologier som bruker biologiske systemer, levende organismer eller deler av disse, for å utvikle eller produsere produkter og tjenester. Bioteknologi brukes til å utforske, utvikle og produsere produkter som medisiner, kosmetikk, industrielle enzymer, fôr og landbruksprodukter. Det brukes...

Mobildata vr brille300 min

Mer effektiv læring ved hjelp av 3D-teknologi ?

Hvis du i løpet av det siste halvåret har sett barn sjangle jublende rundt utenfor skolen, midt i skoletiden og iført nokså framtunge briller, er forklaringen enkel. De har vært med på et forskningsprosjekt om bruk av ny teknologi i grunnskolen. Sjanglingen skyldes de uvanlige brillene, gledesutbruddene er et resultat...

Hushjem smartteknologi 550 min

Framtidens teknologi i hjemmet

Smartteknologi invaderer våre hjem. Sensorer, alarmer og overvåkningssystemer gir bedre oversikt, kontroll og sikkerhet. Målet er å gjøre vår liv enklere, mer innholdsrike og tryggere.

Energi solcelle 550 min

Solenergi i medvind

Solenergi har et stort potensiale. Det forskes mye både på hvordan solenergien skal fanges og lagres. Solcellene blir stadig mer effektive, det samme gjør batteriene.